Logo Na Mapie Geoportal Krajowy

Geoportal Rutka-Tartak  sprawdź informacje  Na Mapie gminy Rutka-Tartak

Gwarancja dostępu do aktualnej i wiarygodnej informacji przestrzennej dotyczącej gminy Rutka-Tartak.

Mapa Geoportal Rutka-Tartak
Mapa z granicą gminy Rutka-Tartak

Dane urzędu

Urząd Gminy Rutka-Tartakul.3 Maja 13Rutka-Tartak, 16-406

Tel: 87 568 72 56 wewn. 36

Fax: 87 568 72 55 wewn. 568 72 55

Elektroniczna skrzynka podawcza: ePUAP: /RUTKATARTAK/SkrytkaESP

E-mail: sekretariat@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl

Powiat: suwalski

Województwo: podlaskie

Numer TERYT gminy Rutka-Tartak: 2012062

Witryna: www.rutka-tartak.com.pl

Władze lokalne: Wójt Piotr SINKIEWICZsekretariat@ug.rutkatartak.wrotapodlasia.pl

Poznaj raporty: archiwalne zdjęcia lotnicze oraz zdjęcia satelitarne Rutki-Tartaku

Raport archiwalnych zdjęć lotniczych gminy Rutka-Tartak to narzędzie, które umożliwia sprawdzenie historii wybranej działki lub terenu w gminie Rutka-Tartak na podstawie zdjęć lotniczych wykonanych w różnych latach.

Dzięki temu raportowi możesz odkryć, jak wyglądał obszar z Rutki-Tartaku, który Cię interesuje, w przeszłości. Dowiedz się więcej o Raporcie lotniczym.

Raport zdjęć satelitarnych to usługa, dostarczająca obrazów obszaru Rutki-Tartaku, zdobytych za pomocą nowoczesnych satelitów. Cyklicznie wykonywane, w krótkich odstępach czasu zdjęcia satelitarne pozwalają zaobserwować zmiany w zagospodarowaniu terenu.

Dowiedz się więcej o Raporcie satelitarnym.

lub wybierz działkę bezpośrednio na mapie

Wskaż na mapie Rutki-Tartaku

Gmina Rutka-Tartak w liczbach

Powierzchnia gminy Rutka-Tartak*

103 km2

1404 miejsce pod względem powierzchni

Liczba mieszkańców gminy Rutka-Tartak*

2 330 mieszkańców

2442 miejsce pod względem liczby mieszkańców

Gęstość zaludnienia gminy Rutka-Tartak*

23 mieszkańców na km2

2324 miejsce pod względem gęstości zaludnienia

*Źródło danych: GUS, 2020 r.

O projekcie Geoportal Rutka-Tartak

Geoportal Rutka-Tartak prezentuje dane zgromadzone w postaci interaktywnych map gminy Rutka-Tartak, dzięki którym w szybki sposób i bez zbędnego przeszukiwania warstw, dotrzesz do interesujących Cię informacji dla wybranej działki w gminie Rutka-Tartak.

Dostęp do danych Geoportalu Rutka-Tartak

Jak powstał Geoportal gminy Rutka-Tartak?

Geoportal Rutka-Tartak powstał w oparciu o dane z rejestrów urzędowych, w tym gminnego rejestru geoportalu gminy Rutka-Tartak, państwowego geoportalu krajowego oraz powiatowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych. Celem projektu jest wykorzystanie różnorodnych danych pochodzących z wielu źródeł, aby w procesie ich analizowania utworzyć atrakcyjną mapę tematyczną z możliwością przełączania się pomiędzy kompozycjami, zachowując jednocześnie wybrane położenie na mapie gminy Rutka-Tartak.

Geoportal Rutka-Tartak umożliwia pozyskanie danych EGIB gminy Rutka-Tartak oraz miejscowych planów zagospodarowania gminy Rutka-Tartak, dzięki czemu możesz zdiagnozować teren bez konieczności składania wizyty w urzędzie.

Dane z rejestrów urzędowych gminy Rutka-Tartak

Skąd pochodzą dane, które znajdziesz na mapie w Geoportalu Rutka-Tartak?

 • Państwowy rejestr granic;
 • Powiatowy Zasób Geodezyjny i Kartograficzny odpowiedni dla gminy Rutka-Tartak ( EGIB gminy Rutka-Tartak);
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska ( Natura 2000 gminy Rutka-Tartak);
 • Rejestr MPZP gminy Rutka-Tartak (MPZP gminy Rutka-Tartak);
 • Rejestr wydanych pozwoleń gminy Rutka-Tartak;
 • Ewidencja Miejscowości Ulic i Adresów gminy Rutka-Tartak;
 • Inne rejestry dostępne za pośrednictwem Geoportalu Rutki-Tartaku.
Informacje na Geoportalu Rutka-Tartak

Jakie informacje znajdziesz na Geoportalu Rutka-Tartak?

Korzyści z Geoportalu Rutka-Tartak

Do czego przydadzą Ci się informacje dostępne w Geoportalu Rutka-Tartak?

 • Sprawdzisz wybrany teren i jego otoczenie na mapie Geoportalu Rutka-Tartak.

  Korzystając z interaktywnej mapy na Geoportalu gminy Rutka-Tartak łatwo sprawdzisz dowolne miejsce. Aby dostrzec szczegółowe dane na mapie, wystarczy że przybliżysz się w widoku do wybranego miejsca np. ulicy w Rutce-Tartaku. W zależności od wybranej kompozycji mapy Rutki-Tartaku zobaczysz m. in.: tereny zielone, budynki, cieki i zbiorniki wodne w gminie Rutka-Tartak, ukształtowanie terenu, nazwy ulic i adresy budynków.

 • Sprawdzisz przebieg granic działki ewidencyjnej na mapie.

  Mapy Geoportalu Rutka-Tartak oprócz ogólnych informacji, dostarczają również szczegółowe dane o działkach ewidencyjnych gminy Rutka-Tartak. Dzięki dostępnym narzędziom wyszukiwarek w Geoportalu Rutki-Tartaku możesz łatwo znaleźć działkę oraz sprawdzać przebieg granic na mapie Rutki-Tartaku. Kliknięcie w działkę na mapie powoduje wyświetlenie szczegółowych informacji dotyczących działki, źródłem tych danych jest ewidencja gruntów gminy Rutka-Tartak. Wybrana działka zostanie również automatycznie zwymiarowana , uzyskasz dokładne wymiary działki oraz jej powierzchnię. W ten sposób możesz sprawdzić dowolną działkę ewidencyjną w Geoportalu Rutka-Tartak.

 • Poznasz potencjał solarny pod inwestycje w fotowoltaikę dla dowolnego terenu w Rutce-Tartaku.

  Geoportal gminy Rutka-Tartak posiada wbudowaną mapę pod nazwą: Atlas Solarny gminy Rutka-Tartak. Na mapie solarnej przedstawiono nasłonecznienie terenu. Możesz dla dowolnego miejsca w Rutce-Tartaku sprawdzić jakie jest nasłonecznienie terenu z uwzględnieniem cieni budynków, drzew i innych przeszkód terenowych. Na Mapie Atlas Solarny gminy Rutka-Tartak przedstawiono również bardzo dokładnie lokalizacje drzew, budynki oraz cieki i zbiorniki wodne.

 • Poznasz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w Rutce-Tartaku.

  W Geoportalu Rutka-Tartak przedstawiamy informacje z rejestru MPZP gminy Rutka-Tartak. Dowiesz się jakie zostały ostatnio uchwalone plany zagospodarowania w Rutce-Tartaku. W zakładce dotyczącej MPZP gminy Rutka-Tartak zobaczysz podstawowe statystyki dotyczące zagospodarowania przestrzeni gmina Rutka-Tartak, jakie jest pokrycie miejscowymi planami obszaru gminy Rutka-Tartak oraz ile planów uchwalono w poszczególnych latach.

 • Dowiesz się gdzie występują obszary ochrony przyrody w gminie Rutka-Tartak.

  Przedstawiamy wykaz obszarów chronionych w granicach gminy Rutka-Tartak. Sprawdzisz, czy na obszarze gminy Rutka-Tartak są obszary chronione, takie jak m.in.: natura 2000, parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody. Dla każdej formy ochrony przyrody znajdującej się w granicach gminy Rutka-Tartak podana jest powierzchnia terenu, na której jest ustanowiona.

 • Poznasz ostatnio wydane pozwolenia na budowę w gminie Rutka-Tartak.

  Sprawdzisz na jakie zamierzenia budowlane zostały ostatnio wydane pozwolenia na budowę w Rutce-Tartaku. W Geoportalu gminy Rutka-Tartak udostępniamy na bieżąco statystyki dotyczące wydawanych pozwoleń na budowę, w tym: ilość wydanych pozwoleń na budowę w poszczególnych miesiącach, udział wniosków o pozwolenia na budowę i zgłoszeń dla poszczególnych rodzajów obiektów oraz wnioski o pozwolenia na budowę i zgłoszenia w Rutce-Tartaku wg zamierzeń inwestycyjnych.

 • Sprawdzisz średnioroczny poziom zanieczyszczenia powietrza w gminie Rutka-Tartak.

  W zakładce zanieczyszczenie powietrza, prezentujemy dane średnioroczne dot. zanieczyszczenia powietrza w gminie Rutka-Tartak. Przedstawiamy zanieczyszczenie pyłami zawieszonymi drobnymi PM2,5 oraz PM10.

 • Informacje o sieciach uzbrojenia terenu w media w gminie Rutka-Tartak.

  Dowiesz się o sieciach infrastruktury technicznej w gminie Rutka-Tartak, jakie są dostępne: prąd, gaz, woda, kanalizacja. Jaki procent mieszkańców korzysta z poszczególnych sieci uzbrojenia terenu w gminie Rutka-Tartak. Kto zarządza poszczególnymi sieciami uzbrojenia terenu w gminie Rutka-Tartak.

 • Zabytki w gminie Rutka-Tartak

  Przedstawiamy wykaz zabytków w gminie Rutka-Tartak. Poznasz informacje o liczbie miejsc zabytkowych w gminie Rutka-Tartak oraz najważniejsze informacje o nich. Przedstawiamy statystyki dotyczące rodzajów zabytków w gminie Rutka-Tartak.

 • Informacje o wyborach w gminie Rutka-Tartak

  Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące wyborów w gminie Rutka-Tartak. Prezentujemy listy kandydatów, miejsca lokali wyborczych w gminie Rutka-Tartak i wiele istotnych informacji.

Geoportal Rutka-Tartak dla mieszkańców

Geoportal Rutka-Tartak jest dla:

 • Mieszkańców.

  Jeżeli posiadasz, kupujesz lub sprzedajesz nieruchomość, możesz potrzebować informacji o nieruchomości, w tym celu skorzystaj z danych Geoportalu Rutka-Tartak. Na mapie Rutki-Tartaku sprawdzisz bliskie i dalekie sąsiedztwo Twojego obecnego lub planowanego miejsca zamieszkania.

 • Przedsiębiorców.

  Przedsiębiorcy, inwestorzy niejednokrotnie podejmują decyzje bazując na zaufaniu do swoich współpracowników lub korzystają z porad firm zewnętrznych, na Geoportalu gminy Rutka-Tartak mogą szybko zweryfikować podstawowe informacje dotyczące nieruchomości i zabezpieczyć się przed błędną decyzją.

 • Geodetów.

  Geodeci, oprócz pomiarów terenowych, również weryfikują, przetwarzają, tworzą urzędowe bazy danych dotyczące nieruchomości, w tym dane, w oparciu o które został zbudowany Geoportal Rutka-Tartak. Korzystając z map Geoportalu gminy Rutka-Tartak w swoich projektach mają lepszy pogląd na otoczenie.

 • Urbanistów i architektów.

  Urbaniści, architekci na wstępnych etapach realizacji swoich projektów sprawdzają ograniczenia formalno-prawne dotyczące obszaru opracowań oraz weryfikują cechy fizyczne terenu. W tym celu informacje dostępne na mapie Geoportalu gminy Rutka-Tartak są dla nich bardzo przydatne.

 • Rzeczoznawców.

  Rzeczoznawca majątkowy wykonując projekt wyceny (tzw. operat szacunkowy) wykonuje pełny research nieruchomości z wszelkich dostępnych źródeł. Dane dostępne na Geoportalu gminy Rutka-Tartak dostarczają wielu istotnych informacji, z których korzystają rzeczoznawcy przy sporządzaniu operatów szacunkowych.

 • Turystów.

  Mapy Geoportalu Rutka-Tartak dostarczają bardzo cennych informacji, które umożliwiają lepsze rozpoznanie terenu. Ponadto możemy sprawdzić układ przestrzenny zabudowań, który chcemy zwiedzić.

Sprawdź Geoportale gmin sąsiednich